Biz Kimiz?

TAHAP Nedir?

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu kısa adıyla TAHAP;

"ÜRETEN YÜREKLERDEN TÜKETEN YÜREKLERE" sloganı ile Tarım Hayvancılık ve Arıcılığın bütün bileşenlerinde, Devletin, Milletin ve Türk Üreticisinin lehine olan hizmetlerde aktif olarak rol alan Sivil Toplum Kuruluşudur.

STK'ların toplumdaki en kilit vazifeleri nelerdir ?
Ülke vatandaşlarının seslerini duyurmalarını sağlamak, sorumluluk almalarını ve devletle kurdukları bağı diyoloğa geçirmeyi sağlamak.
Toplumsal anlamda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.
Toplumun zararına olan etkenlerin ortadan kaldırılması için mücadele etmek. Halkın çıkarlarını ve haklarını korumak için çalışmalar yapmak.
Üreticinin her türlü ihtiyaçlarını ve sorunlarını devlet yöneticilerine doğru şekilde aksettirerek sorunların çözülmesine ve üretimin artmasına katkıda bulunmaktır.

Görevleri bu olmasına karşın, tarım, hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde hizmet veren sivil toplum kuruluşları üreticinin gerçek sorunları ile ilgilenmekten uzak olmaları sebebiyle , üreticilerin yanına yani üretim sahasına inmediklerinden dolayı, üreticilere üretim safhasını gerçekleştirirken ihtiyaç duydukları gerçek desteği verememiş, üreticinin sesi olamamış ve üretici ile yönetim mekanizması arasında bağ kuramamışlardır.

Mevcut konjektür içerisinde tarım, hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde, varolan sivil toplum kuruluşları üreticinin sesi olamamaktadır. Temsil ettikleri üreticilerin gerçek sorunları ve gerçek ihtiyaçları konusunda realist fikirler üretememektedir. Bu durum ülkemizde tarım, hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde üreticilerin optimal seviye de üretim yapabilmeleri konusunda engel teşkil etmekte olup üreticinin git gide mutsuzlaşmasına ve yaptıkları işleride tam anlamı ile muvaffak olamamalarına sebebiyet vermektedir.

Gelinen bu noktada üreticilerimizin gerçek sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözülmesi noktasında doğru zamanda doğru hamleler yapılması, daha nitelikli, daha kaliteli, ve daha kârlı üretim yapabilmeleri açısından çalışmalar yapılması, ürettiği mahsulün değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gibi konularda , fikir üreten, sorunlarını doğru zamanda ve doğru yöntemlerle yöneticilere ulaştıran devlet ve millet arasında ki diyalog köprüsünü sağlamlaştıran daha sinerjik daha gerçekçi ve daha aktif sivil toplum kuruşuna ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformunun kuruluş amacı, bahsi geçen sektörlerde üretim yapan ve hizmet veren vatandaşlarımızın sorunlarını sahada tespit ederek üreticinin gerçek sorunlarını yöneticilere ulaştırmaktır. Böylece üreticilerin sorunları ivedi bir şekilde tespit edilmiş ve çözüme kavuşmuş olacaktır. Aynı zamanda tarımın bütün bileşenleri ile tek yumruk tek nefes ve tek ses halinde birlik ve bütünlük çerçevesinde üretime devam edecektir.

Tarım hayvancılık ve arıcılık sektörleri birbirinden ayrılamaz, ve ayrıştırılamaz sektörlerdir. Bu sektörlerin herhangi birisinde oluşabilecek en küçük aksaklık ve/veya en küçük gelişme diğer sektörleri de doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple bu sektörlerin bir bütün içerisinde ele alınması gerekmektedir. İşte tam bu noktada TAHAP sektörler arası koordineli çalışmalar yapmakta bu sektörlerin tamamını bir bütün olarak ele almaktadır. Bu çalışma prensibi üretimi tetikleyecek ve üreticinin refahını artıracaktır. Aynı zamanda bu sektörlerin mensuplarının tek çatı altında bulunması devletimiz açısından denetimi kolaylaştırıcı ve hizmeti hızlandırıcı rol oynayacaktır.

Misyonumuz & Vizyonumuz

TAHAP'ın Görev ve Hedefleri

Görevlerimiz nelerdir?

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu:
Üreten yürekler ile yöneten yürekler arasında diyalog köprüsü olmaktadır.

Çalışma ve hizmet alanlarında var olan üyelerinin gerçek sorunlarını sahada tespit ederek bu sorunların çözüme kavuşması noktasında etkin bir şekilde mücadele vermektedir.

Üreticinin gerek üretim, gerekse üretimini değerlendirme safhasında daha etkin olabilmeleri için en doğru hamleleri yaparak üyelerinin gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmektedir.

Üretimin artması, daha kaliteli mahsullerin üretilmesi ve daha verimli üretim yapılabilmesi için sürekli, araştırmalar ve tespitler yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu seksen bir ilde dernekler kanuna göre kuruluşunu tamamlamış bir sivil toplum kuruluşudur. Bu oluşumun büyüme ve ilerleme deki yol haritası önce Federasyon daha sonra ise Konfederasyon olarak evrilmek kaydı ile dünyanın her yerinde oluşumunu tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı, emsali daha önce ortaya konulmamış bir oluşum ortaya koymaktır.

Bu oluşumun amaç ve hedeflerine ulaşması hem devletimizin hemde üreticilerimizin menfaatleri açısından son derece önem teşkil etmektedir. Büyük ve güçlü devletler büyük ve güçlü idealler ile mümkündür. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformunun vizyonunu tamamlaması durumunda ülkemiz ve üreticimiz dünya kamuoyunda tarım hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde tek söz sahibi olacaktır.

Dünya bal üretiminde ikinci sırada bulunan ülkemiz Dünya bal ihracatında ne yazık ki çok cüzzi miktirda pay sahibi olabilmektedir. Bunun tek sebebi ise mevcut STK'ların görevlerini doğru bir şekilde yerine getirememesidir.

TAHAP'ın vizyonu bal üretiminde dünya İkincisi konumunda olan ülkemizin ihracatta da birinci olması için çalışmalar yaparak aynı zamanda üretimde kaliteyi arttırmak maksadı ile ülkemizi bal ihracatında söz sahibi ülkeler konumuna taşımaktır.

TAHAP'ın çalışmaları ve sorumluluk edindiği vizyonları, gerçekleşinceye kadar aktif çalışma prensibi ile devam edecektir.